Kriterier och Bilddiagnostik

                                                             
 

Kriterier

Det lär tyvärr finnas ett flertal olika sjukdomar som förväxlas med Ankyloserande Spondylit, kännetecknet för AS är att vi har sakroilitis, dvs kronisk inflammation i SI-lederna och  kronisk reumatisk inflammation i ryggen. Dessa SI-leder vidgar sig (som kan ses på X-ray röntgenbilden i början av sjukdomsförloppet) , för att i senare skede av sjukdomen blir SI-lederna helt ankyloserade, sammanväxta.                                         

Se gärna artikel i Läkartidningen om "Visbymannens" skelett vittnar om svår smärta.

www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleid=13677

 

När det gäller kriterier för sjukdomen ankyloserande spondylit så gjordes försök till internationella övrenskommelser 1995 i USA, av ASsessment in Ankylosing Spondylitis som senare blev The Assessment of SpondyloArthritis International Society (ASAS). Under årens lopp har dessa ursprungliga kriterier, allteftersom forskning och framsteg gjorts inom vår sjukdom ankyloserande spondylit, men även inom de andra sjukdomar som ingår i benämningen spondartrit (SpA) utvidgats och delvis förändras genom årens lopp.

Det är inte möjligt för mig att presentera dessa olika kriterier på ett bra sätt, eftersom terminologin uttrycks i medicinska termer och begrepp som jag dessvärre inte har kunskaper till och som dessutom är ganska invecklade. Däremot finns en internationell handbok som jag kan rekommendera, där finns alla kriterier för AS med början från 1984, med de s k New York kriterierna och ända fram till  vår samtid. 

Bilddiagnostik

Det finns internationella rekommendationer och hänvisningar till läkaren om hur hon/han ska skriva i frågeställningen, t.ex begäran om s k STIR sekvens utan och med kontrast med MRT (magnetkamera undersökning) till röntgenläkaren, för att om möjligt få de allra bästa svaren på patientens sjukdom  angående ankyloserande spondylit. Dessa rekommendationer   finns i ASAS handbook.

Nedanstående  text är ett  citerat från ASAS-handbook, sidan ii4 och handlar om MRT-röntgen (magnetkameraröntgen), en rekommendation  till  läkaren om hur han/hon ska skriva och begära i remissen till röntgenläkaren, men det gäller också att röntgensjuksköterskan får samma information av röntgenläkaren. En kedja mellan tre personer, där kommunikationen emellan dem bör fungera, annars blir det problem.

Introduktionen (s. iii4) i dokumentet om de internationella rekommendationerna ASAS-handbook angående röntgen av personer med och/eller misstänkt AS, står att läsa följande:

"Active inflammatory changes are visualised best by fatsaturated T2-weighted turbo spin-echo sequence or a short tau inversion recovery (STIR) sequence with a high resolution (image matrix of 512 pixles, slice thickness of 3 mm or 4 mm),which can detect even minor fluid collections such as bone marrow oedema.

Alternatively, administration of a paramagnetic contrast medium, gadolinium detects increased perfusion (osteitis) in a T1-weighted sequence with fat saturation.

These two sequences give largely overlapping information, although occasionally applying both methods can give additional value. Chronic changes such as fatty degeneration and erosions are best seen by using a T1-weighted spin-echo sequence.

MRI of the axial skeleton is performed with whole-body scanners with a field strenght of 1.0 or 1.5 TESLA, preferably using special spinal or body phased-array coils.

The SI joints are imaged using a semicoronal section orientation along axis of the sacral bone. The protocol comprises a T1-weighted turbo spin-echo sequence, a T2-weighted gradient-echo sequence using the opposed-phase technique and a STIR sequence with slices of 4 mm thickness.

The whole sacral bone should be covered from its anterior to its posterior border, wich usually requires at least 10-12 slices.

 

Administration of a paramagnetic contrast medium, gadolinium , usually followed by imaging with a fat-saturated T1-weighted turbo spin-echo sequence, might give additional information on active inflammation."

Etc., läs vidare i ASAS internationella handbok, där finns  också rikligt med röntgenmaterial som visar typiska  skador för oss som har AS, i kotpelaren, i halsryggen, bröstryggen och ländryggen, SI-lederna, etc.

Artikelförfattarna till ASAS-handbok skriver i slutet av denna artikel (s.ii4) att, de tar inte med de olika röntgenmetoder som tidigare användes för att undersöka SI-leder, kotpelaren etc. Man bör veta att rekommendationer och hänvisningar inom detta område, bilddiagnostik. liksom inom kriterier för AS utvecklas och förändras år från år, ju mer forskning och kunskaper som kommer fram om vår sjukdom ankyloserande spondylit.

Vi som har drabbats av ankyloserande spondylit och dras med AS sedan årtionen tillbaka, för oss rekommenderas DT (datortomografi), då frakturer o.d. inte syns så väl på magnetkamera röntgen.

Även i Sverige ges rekommendationer att använda DT framför MR för oss som har en långt framskriden ankyloserande spondylit.

 När det gäller benförstöring och nybildning av ben, skeletala förändringar i skelettet rekommenderar Socialstyrelsen datortomografi-röntgen framför magnetkamera-röntgen. Det kan finnas flera frakturer i kotpelaren, ryggraden, SI-lederna, sakrum och conus  som inte syns tillräckligt bra med vanlig magnetkamera (trots kontrast).

Se vidare Socialstyrelsen. "Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012".

www.socialstyrelsen.se

 

"En sammanhållande enhet"

Vi som har ett långt framskridet sjukdomsförlopp av ankyloserande spondylit med sammanväxningar (ankylos) mellan kotorna i ryggraden och sammanväxningar (anlylos) i sakroilika-lederna, så är dessa förbeningar av de långa ligamenten och ankylos av fasettlederna vid magnetkameraundersökning svårt att upptäcka, även för en kvalificerad radiolog, även med tillförsel av gadolinium (kontrast).

"Det är först genom datortomografi av thorax eller buk som  ankylos och ankyloserande spondylit med sammanväxningar mellan kotorna i ryggraden och i SI-lederna syns. Då syns även om de förkalkade ligamenten har frakturerat."

"I kotpelaren används röntgenundersökning för utvärderdering av syndesmofytbildning och ankylos för att följa den kliniska utvecklingen hos en ny patient och för att utvärdera patienter i läkemedelsstudier. Det typiska fyndet är ankylos mellan kotorna, som främst ses längs främre longitudinella ligamentet men där ankylosen i själva verket omger hela disken. Ankylos uppträder även i facettleder, bröstrygg och kostovertebral- och kototransversalleder. Förstadier till ankylos i i kotpelaren är syndesmofyter, dvs begynnande ankylos där förbeningen endast omfattar en del av ligamentapparaten, samt skleros i kotkropparnas främre hörn som utgörs av apofysit. Denna åstadkommer så småningom en fyrkantsform av kotkropparna ventralt då den normala konkava ventrala ytan blir platt eller konvex pga resorption av de inflammerade hörnen av kotan.


Citat från  Läkartidningen 2013;110:CDAZ "Modern bilddiagnostik viktig vid inflammatorisk ryggsjukdom".

Läs vidare:

http://www.lakartidninge.se/Klinik-och-vetenskap/klinisk-oversikt/2013/06/Modern-bilddiagnostik-viktig-vid-inflammatorisk-ryggsjukdom

Det är vanligt att även PET/CT med isotop och kontast, helkropp - används för oss som har ankyloserande spondylit. Ett modernt redskap för att få korrekta diagnoser.   

 

                                                       

                                                                                       

Ett tips:  Artikel skriven av  med dr. överläkare i radiologi, Mårten Annertz : "Svek mot patienterna att inte använda modern radiologi."

 

 Två intressanta artiklar med bra bildmaterial  finns att tillgå på nätet:

"Imaging in ankylosing spondylitis".

Mikkel Östergaard and Robert G.W. Lambert.

och

 

"Management of Acute Spinal Fractures in Ankylosing Spondylitis".

Saad B. Chaudhary et al.

 

 

Här nedan syns hur  friska leder/diskar ser ut i ryggen, samt hur vår sjukdom ankyloserande spondylit missformar leder/diskar så att de till slut blir totalt sammanväxta, dvs ankyloserande spondylit.

 

                               ankyloserande diskar 

 

                                       

 

 

                                  

 

                                                Jag rekommenderar Din Studio