Osteoporos och AS

Det finns en excellent bok, en vetenskaplig avhandlig av reumatologen Eva Klingberg, "Clinical Study on Osteoporosis in Ankylosing Spondylitis"  (ISBN 978-91-628-8618-9), som jag verkligen kan rekommendera att läsa.

Jag kommer att citera avsnitt ur hennes bok (med tillstånd av dr Eva Klingberg), som jag tror många kommer att finna mycket intressanta.

 

"Sjukdomen AS kan också ge inflammationer och svullnad av leder, såsom knäleder, fotleder och höftleder. Inflammationer i muskel-, ligament, och senfästen är vanligt förekommande. Andra organ untanför ledapparaten som också kan drabbas är ögon och hjärta."

"Trots att AS ger ökad ny benbildning har patienter med AS en ökad risk för benskörhet (osteoporos) och kotfrakturer. Kotfrakturer vid AS kan vara instabila och medföra risk för skador på ryggmärg och nerver."

"Vanlig bentäthetsmätning med dual energy x-ray absorptiometry (DXA) i ländryggen är inte tillförlitlig vid svår AS, eftersom ben-nybildningen utanför kotkropparna gör att behtätheten blir falskt och för hög."

"Vid konventionell DXA mäts bentätheten i ländryggen framifrån. Om man mäter bentätheten i kotkropparna från sidan kommer mindre av ben -nybildningen med i beräkningen."

Den moderna bilddiagnostiken som har utvecklats, och som denna vetenskapliga avhandlig handlar om är att, dvs det gamla sättet att mäta bentätheten hos oss som har ankyloserande spondylit är inte tillförlitligt.

Eftersom vi som har ett långt framskridet skede av sjukdomen ankyloserande spondylit, vi har ochså  nya-benbildningar på skelettet. Detta måste ju ge ett oerhört stort och kalasbra värde, d v s "Damen har icke osteoporos". Men ack, skenet bedrar, eller ska vi säga DXA bedrar och kan visa falska värden.

                                                                                         

Dr Eva Klingbergs avhandling handlar just om det mest tillförlitiliga och vetenskapliga sättet att använda modern bilddiagnostik vid mätandet av bentäthet av oss som är i ett långt framskridet skede av sjukdomen ankyloserande spondylit.

 Datortomografi, Quantitative Computed Tomography (QCT) brukas  redan vid en del sjukhus, men inte vid alla sjukhus i Sverige. Den datortomografimetod som är den säkraste röntgenmetoden är en ny, högupplösande perifer kvantitativ datortomografi HRpQCT, som ger  avbildning av skelettdelar i tre dimensioner.

"Vid HRpQCT röntgas skelettet i mycket tunna skikt, mer än 100 snitt per cm, vilka därefter sammanställs med digital teknik så att man får en detaljerad avbildning av skelettet." Citat från sidan 71 i dr Klingbergs avhandling.

 "Osteoporos och kotfrakturer är vanligt förekommande, men ofta odiagnostiserade och obehandlade hos patienter med AS som följs på reumatologkliniker i Västra Götaland. Viktiga riskfaktorer för osteoporos och kotftakturer är hög ålder, lång sjukdomsduration, förbeningar vid ryggröntgen och dålig ryggrörlighet." Citat från sidan 74.


För dig som är intresseradav att veta mera om det nya sättet att, med modern bildteknik avbilda skelettet som dr Klingberg skriver om, rekommenderar jag att skaffa hennes avhandling för att läsa själv. Avhandlingen är på engelska men det finns ett avsnitt, en "Populärvetenskaplig sammanfattning på svenska" , sidan 71 till och med sidan 74. Där får vi som icke är läkare en bra översikt vad dr Klingberg menar.

Dr Klingberg skriver också att det behövs mer forskning och utvärdering i hur man på bästa sätt ska mäta bentäthet och upptäcka osteoporos, kotfrakturer i ryggen, ny-benbildningar i skelettet etc., hos oss som har AS.

 

 

En bild kan säga mera än ett skrivet röntgenutlåtande...  

 

                                                                          osteoporosrygg.jpg